Zabezpieczenie przed szkodnikami (HACCP, GHP, GMP)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy do skorzystania z naszej oferty zabezpieczania obiektów przed szkodnikami według norm systemu HACCP oraz standardów GHP i GMP. Posiadamy certyfikat będący efektem szkolenia przez prof. dr hab. Stanisława Ignatowicza z zakresu „Ochrona obiektów zakładu przemysłu spożywczego przed szkodnikami zgodna z wymaganiami systemu HACCP, IFS/BRC i AIB”. Naszą usługę opieramy na bezpiecznym i nowoczesnym programie IPM (zintegrowane metody walki ze szkodnikami), co oznacza wykorzystanie wszelkich dostępnych metod walki ze szkodnikami – sanitarnych, mechanicznych, fizycznych, chemicznych. Ważnym elementem programu jest profilaktyka, a jej skuteczność zależna jest od poprawnie wdrożonego systemu monitoringu aktywności szkodników. Dzięki temu możliwa jest szybka identyfikacja zagrożenia i podjęcie działań interwencyjnych zanim dojdzie do negatywnych skutków w funkcjonowaniu zakładu objętego ochroną. Wdrażając u Państwa system ochrony przed szkodnikami zadbamy również o prowadzenie dokumentacji dla celów sanitarno-epidemiologicznych wymaganej przepisami prawa.